dijous, 27 de març de 2014

El valencià de la Valldigna


FITXA BIBLIOGRÀFICA


Títol: El valencià de la Valldigna
Autor: Joan Giner Monfort
Edició: Universitat de València i Mancomunitat de la Valldigna
Any: 2013
L’estudi El valencià de la Valldigna descriu i compara el parlar de Tavernes, Simat, Benifairó, Barx i el Pla de Corrals en relació amb el valencià meridional. Joan Giner Monfort (1981) fa una investigació qualitativa seguint la tècnica de l’entrevista i recolzant-se, en alguns casos, amb documents d’escriptors locals. Aquest treball de camp posa l’èmfasi en el model de llengua tradicional perquè, segons Giner, les tendències globalitzadores han interromput en un cert grau la transmissió lingüística a favor d’un model estàndard.

L’autor aprofundeix les primeres anàlisis fetes per Mossén Antoni Maria Alcover i ampliades per altres, fins aconseguir un estudi exhaustiu a l’entorn de la fonètica, la morfosintaxi i el lèxic. En primer lloc, exposa les alteracions de les vocals tòniques, la feblesa del vocalisme àton —n’apunta una hipòtesi de l’origen— i dibuixa l’inventari dels fonemes consonàntics. En segon lloc, repassa tots els elements de la morfosintaxi (flexió nominal i verbal, preposicions, conjuncions...), entre els quals crida l’atenció l’inventari d’interjeccions, com ara aguarda, bibop i eu. I, en tercer lloc, ofereix un llistat completíssim del lèxic tradicional, per temàtiques i amb exemples extrets de les entrevistes.

Encara més, els paratextos (introducció, mostra d’etnotextos, apèndix cartogràfic i glossari lèxic) augmenten el caràcter divulgatiu del llibre i en faciliten l’accés al públic general, poc acostumat als estudis filològics, alhora que complementen la lectura especialitzada. Per tot això, El valencià de la Valldigna és un d’aquells llibres atractius, tant per la forma com pel contingut, de lectura fàcil, diagonal i polivalent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada