dijous, 25 de juliol del 2013

Una història (de tantes) del conflicte lingüístic

Parlem de conflicte lingüístic quan hi ha, explícitament o implícita, una «pugna entre dues comunitats lingüístiques per ocupar àmbits d’ús». S’entén que dues llengües no poden conviure de manera harmònica en una mateixa societat, ja que «sempre apareixen fenòmens d’imposició d’una llengua sobre l’altra com a conseqüència del poder de què disposen els grups socials que les mantenen o rebutgen i que usen el fet lingüístic com a símbol d’una ideologia o d’un projecte polític determinats». En aquest sentit, vull contar-vos una història de conflicte lingüístic que vaig patir el dijous 11 de juliol al passeig de Cullera.

Era de nit i buscàvem un lloc on prendre una copa i ballar. El passeig era buit i als quiosquets de platja no hi havia gairebé ningú. Aprofitant que un cotxe de la Guàrdia Civil patrullava el passeig, vaig pensar que ells devien conèixer bé la zona i m’hi vaig acostar a preguntar-los-ho.

Bona nit. Perdoneu, coneixeu algun lloc on fer-se un cubata i ballar un poc?

Era a la finestra del copilot, el qual em va respondre en castellà, molt amablement, els locals que hi havia. Però el conductor de seguida li va dir:

¡En español, que lo diga en español!

El copilot continuava explicant-m’ho, però el conductor insistia:

¡En español, dilo en español! ¡Somos policía española y en España se habla español!

Arran d’aquesta fal·làcia li vaig recordar que l’Estatut d’Autonomia preveia la cooficialitat del castellà i del valencià, que jo sabia parlar les dos llengües i que el seu company (i també ell segurament) m’havia entés perfectament, per això m’havia contestat. Semblava que el copilot no comprenia l’actitud del seu company i no va dir res per evitar-se també un problema. Fou aleshores quan va eixir del cotxe ràpidament i cridant si feia falta avisar un traductor.

Vist que s’obstinava en el conflicte, li vaig demanar que es tranquil·litzara, que el seu company m’havia entés i que ja tenia la informació que havia demanat. Me’n vaig anar cap a la part del passeig on hi havia els meus amics, que m’estaven esperant. Des d’allí no veien el cotxe ni es van assabentar del que havia passat. Vaig arribar amb el capbaix pensant que aquell comportament era injust, que no hi havia dret que un treballador públic, pagat amb els diners de tots, em discriminara i m’intentara intimidar per raons de llengua, com ha passat a tantíssima altra gent que l’únic que volen és viure tranquil·lament i plenament en català, gallec o euskera, en els territoris on aquestes llengües són oficials.

El cotxe es va parar també on eren els meus amics i ens van demanar d’on érem. Es creia que volíem burlar-nos d’ell. Així ho va dir. I va insistir que li parlàrem en espanyol. Vist que no ens immutàvem i que no volíem entrar en un conflicte indesitjable, finalment van marxar.

Aquesta anècdota no és un cas aïllat, com sabeu. És la perpetuació del conflicte lingüístic per part de l’autoritat pública, del mateix Estat. Ara, no voldria estendre’m massa en la meua opinió. En parlaré un altre dia perquè aquesta història dóna per a una bona anàlisi sociolingüística. Només voldria comentar que en el grup hi havia un colombià i una francesa, als qui després d’aquesta escena els vaig preguntar sí ara enteníem perquè ens costa tant sentir-nos espanyols. I ho van entendre perfectament.

dijous, 18 de juliol del 2013

Els verbs 'emportar-se' i 'endur-se' (II)

Continuant amb l'entrada de dijous passat, voldria comentar el cas dels verbs emportar-se endur-se. Segurament, els dubtes se'ns plantegen a l'hora de triar entre portar/emportar-se i dur/endur-se. Per això, cal conèixer amb profunditat el seu significat per no errar. Es tracta de dos verbs pronominals que deriven de portar i dur a partir del prefix en- (del llatí inde-), que té el sentit de 'punt de partida en l'espai o el temps'.

Si recorrem al diccionari de l'IEC, veurem que endur-se es tracta com una forma secundària, ja que remet a emportar-se, la principal. Per tant, tot i que una es considere secundària, el significat és el mateix i es poden usar indistintament.
Emportar-se

v. tr. pron. [LC] Portar (alguna cosa) amb si sortint d’un lloc, traient-la d’un lloc. De casa no cal que ens emportem sinó l’esmorzar: a l’hora de dinar ja serem a poblat. S’han emportat el ferit a pes de braços. Els lladres s’han emportat totes les joies que hi havia en aquest calaix. Ha fugit emportant-se tot el diner que li havíem confiat. No vull que hi resti res, ací: li ho faré emportar tot. 
Com hem vist, difereix formalment en el prefix i el pronom se. D'ací, doncs, que agafe el significat de «traure d'un lloc» (en-/em-) i «portar amb si» (-se). Per això, per exemple, l'ús adequat dels llocs de menjars preparats és menjars per emportar-se o endur-se, amb el pronom se, perquè implica el moviment des d'un lloc cap a l'exterior, traure-ho. 

Molt a sovint, per influència de castellà, calquem expressions que no són genuïnes, com ara, emportar-se per davant, que cal substituir per verbs com atropellar, envestir, arrasar, etc., depenent del context.

dijous, 11 de juliol del 2013

Els verbs 'portar' i 'dur' (I)

A vegades, dubtem a l'hora d'usar una paraula o un altra que sembla equivalent i no sabem ben bé quina caldria utilitzar, si una és més correcta o adequada que l'altra, més formal... No ens hem de capficar massa i cal que confiem en la nostra intuïció lingüística. En aquest sentit, he observat des de fa un temps els verbs portar i dur, per una banda, i emportar-se i endur-se, per l'altra, dels quals parlaré dijous que ve. A tall d'anècdota, recorde que abans deia «demà portaré el portàtil» i, com que em sonava malament, vaig canviar de manera conscient a «demà duré el portàtil» per evitar la cacofonia.

Realment, els verbs portar i dur són sinònims i en gairebé tots els casos es poden alternar. S'ha dit que l'ús varia per qüestions geogràfiques i de registre. Al meu parer, però, són dues solucions equivalents i perfectament compatibles. De fet, com haureu comprovat ja, no és estrany utilitzar ambdós verbs amb tota la naturalitat. 

Potser sí que està més estés l'ús de portar, tal com afirma el Diccionari català-valencià-balear: «El verb portar ha pres molta preponderància en el català continental, eliminant al seu sinònim dur del parlar viu de certes comarques del Principat i del País Valencià, com també de la ciutat d'Alguer». Una explicació podria ser l'etimologia ja que el primer ve del llatí portare i dur, de ducere 'conduir'. Siga com siga, cal recórrer al diccionari en cas de dubte o curiositat perquè ens il·lustra amb exemples. Així, podem comprovar quines expressions opten per un verb o un altre i reflexionar sobre el significat concret de cada paraula.
Portar 
v. tr. [LC] Anar carregat (amb alguna cosa), anar (amb alguna cosa) a sobre. Portar un feix a la mà, a l’esquena. Portar una galleda a cada mà. Portar una criatura al braç. Portar un llibre a la butxaca. Portar un carro 30 quintars. Portar un cotxe deu persones. Portar un collaret de perles. Portar el vestit estripat, els mitjons foradats, les mitges al garró. Portar coll planxat. No porta mai rellotge. Portar ulleres. Portar dol. v. tr. [LC] Anar (amb algú) al costat, davant, darrere, etc., dirigint-lo. Portava al seu costat una noia molt bufona. v. tr. [LC] Fer anar, dirigir. Aquell dia portava un cotxe nou. Porta molt bé el volant. v. tr. [LC] Anar (amb un membre, part del cos) de tal o tal manera. Portar el cap embenat. Portar les ungles llargues. Portar el cap alt. Portar barba, bigoti. v. tr. [LC] per ext. El llibre porta per títol un nom de dona. Portar un nom il·lustre. v. tr. [LC] Dirigir, governar. Portar bé un negoci. Portar la casa.  
Dur

v. tr. [LC] Portar, menar. En Miquel ha dut els llibres a la biblioteca. Dur un càrrec. Dur a cap. Dur a terme.